Csatka nevét írásos formában 1326-ban említik először, egy királyi oklevélben. 1357-körül Kont Miklós nádor építtetett itt kolostort a pálos szerzeteseknek. Csatka az itt épített kolostornak köszönhetően az évek során mezővárossá fejlődött. 1543-ban a török időkben a mezővárossá lett település és az itt épített kolostor is elpusztult.
1630-ban az elnéptelenedett, gazdátlan települést a pápai pálosok szerezték meg, akik katolikus jobbágyokat telepítettek ide. 1782 körül, II. József alatt a település a Kamara kezelésébe került. 1784-1787-es népszámláláskor 529, 1920-ban 853, 1960-ban 800, 2007-ben 340 fő lakosa volt a településnek. Az 1800-as évek közepe táján Lichtenstein Alajos herceg volt a falu birtokosa.
A nagyarányú elvándorlás a faluból a 60-as években kezdődött, amikor az embereket bekényszerítették a termelő szövetkezetbe. A 70-es évek elején a TSZ mellék üzemága még ugyan sok embernek adott kereseti lehetőséget (főleg asszonyoknak), de annak megszűnése után végleg megszűnt a helyi munkavállalási lehetőség is.
Közben az általános iskolát is körzetesítették (1973-ban) Ácsteszérre. Mivel azonban néhány évvel ezelőtt az ácsteszéri iskolát is összevonták a bakonyszombathelyivel, így a gyerekek jelenleg a bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskolába járnak.
A lakosok nagy része nyugdíjas. A munkaképes korúak zömmel a közeli városokba járnak dolgozni.