Meghívó lakossági fórumra

Tájékoztatás

Csatka Község Önkormányzata a
Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról és az arra szervesen épülő
Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról döntött.

A koncepció és a tervek kidolgozása most indul el, és előre láthatólag egy éves folyamatban zajlik le. A tervezés folyamatát az Önkormányzat a lakosokkal történő párbeszédben kívánja végig kísérni, ezért azok megismertetésére és véleményezésére több alkalommal is sor fog kerülni.

A település fejlesztéséről szóló Koncepció és az építések szabályait meghatározó településrendezési Terv az itt élő lakosok és az itt dolgozó emberek életét közvetlenül és hosszú távon befolyásolja majd, ezért a terveket a szakmai szempontokon túl, a lakosok véleménye is alapvetően kell, hogy meghatározza. Kérjük Önt, hogy az alábbi kérdések segítségével gondolkodjon az Önt érintő problémákról, megoldásokról, és
legyen részese a tervezési folyamatnak!

GONDOLATÉBRESZTŐ KÉRDÉSEK:

  • Milyen építésügyi problémák merültek fel lakóhelyem- / helyben lévő vállalkozásom- / telephelyem- stb. kapcsán az elmúlt 10-15 éves időszakban?
  • Látok-e lakóhelyem környékén olyan zavaró környezeti hatást, ami építési- vagy infrastrukturális fejlesztéssel orvosolható lenne?
  • Milyen közösségi célú fejlesztések tehetnék jobbá a helyi életet / helyi munkát?
  • Hogyan képzelem el Csatka jövőjét, épített környezetét mintegy 10-15 évvel előre tekintve?

KÉREM, GONDOLATAIKKAL, VÁLASZAIKKAL SEGÍTSÉK CSATKA JÖVŐJÉT MEGTERVEZNI!

a) Válaszait, észrevételeit juttassa el írásban az Önkormányzat részére, (cím: 2888 Csatka, Petőfi S. u. 153. vagy e-mail: info@csatka.hu)
b) Figyelje a hirdetményeket az önkormányzat honlapján/faliújságon. Ha a jogszabályi lehetőségek már adottak lesznek az önkormányzat lakossági fórumon is szeretné tájékoztatni a lakosságot.

Kevés, hogy önmagában csak álmaink legyenek, ha nincs jövőképünk, ha nem tűzünk ki konkrét közös állomásokat, és ha nem tervezzük meg az odavezető utat, akkor csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem jutunk el a célig