Határszemle ellenőrzés

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2021. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A Kormányhivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget!

Meghívó lakossági fórumra

Csatka Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete előírásai szerint
lakossági fórumot hív össze.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.02.) Korm. rendelet előírása szerint a lakossági fórumot az Önkormányzat elektronikus úton folytatja le, az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A lakossági fórum témája:

  • Csatka fejlesztési koncepciója tájékoztatási szakasz
  • Csatka településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tájékoztatási szakasz

Az elektronikus lakossági fórum kapcsolódási linkje:
https://meet.google.com/jbw-wvtp-wnh
A fórumhoz okostelefonon a Meet alkalmazás telepítése után, számítógépen a kapcsolódási linkre kattintással vagy a link böngészőbe történő bemásolásával lehet kapcsolódni. A kapcsolódás engedélyezése 16.55-től 17.30-ig (vagy a fórum végéig) történik.

A lakossági fórumot követően 2021. július 10-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

  • Írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (2888 Csatka, Petőfi S. u. 153.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel az info@csatka.hu e-mail címre.

Csatka, 2021. június 22.

Bognár Tímea s.k.
polgármester