MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Csatka Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált  településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében  és a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló  Csatka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelete előírásai szerint lakossági fórumot hív össze.


A lakossági fórum témája:
•	Csatka fejlesztési koncepciója tájékoztatási szakasz
•	Csatka településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tájékoztatási szakasz


A lakossági fórum időpontja: 	2021. augusztus 6. 16.00 óra


Helyszín:

•	Művelődési Ház
•	2888 Csatka, Táncsics Mihály utca 79.


A lakossági fórumot követően 2021. augusztus 14-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon: 
•	Írásos észrevétel az Önkormányzati Hivatal címére (2888 Csatka, Petőfi S. u. 153.) történő megküldésével,
•	elektronikus levélben történő megküldéssel az info@csatka.hu e-mail címre.


Csatka, 2021. július 29.Bognár Tímea
polgármester

#maradjotthon

Kedves Csatkaiak!
Kedves Csatkára jönni szándékozó barátaink!

Mi is csatlakoztunk a #maradjotthon mozgalomhoz.
Arra kérünk titeket, hogy a mostani Húsvétot Ti is saját otthonaitokban ünnepeljétek!

A kialakult helyzetben úgy döntöttem, hogy péntektől Csatka is becsukja kapuit.
Természetesen a falut nem zárhatjuk be, de arra kérlek titeket, hogy egy ideig most inkább maradjatok ti is otthon, ahogy mi is tesszük.

Csatka mindig nagy örömmel és szeretettel fogadja a hozzánk látogatókat, de most az itt élők egészségét tartom a legfontosabbnak, hiszen ők teszik ezt a falut valóban élővé.

A húsvéti ünnepek idejére, a humánjárvány tömeges elterjedésének megelőzése érdekében Csatka község bel -és külterületén a turisztikai, szabadidős foglalkozások szempontjából népszerű, tömegesen látogatott helyek zárva maradnak és környezetük sem látogatható.

A rendelet betartását az illetékes hatóságok fokozottan ellenőrzik.

Ha most egy kicsit otthon tudunk maradni, hamarabb és biztonságosabban túl tudunk esni a járványon.

Köszönjük megértéseteket és együttműködéseteket!
Mindenkinek erőt és jó egészséget kívánunk!

Bognár Tímea
polgármester